· 

picie i prowadzenie

W poniższym artykule przedstawione zostanie zagadnienie dotyczyczące prowadzeniem pojazdu po spożyciu alkoholu (potocznie nazwana jazda na „podwójnym gazie“ lub „jazda po pijaku“).

 

Jazda pod wpływem alkoholu jest tak samo nietolerowana i karana w Niemczech, jak i w Polsce. Porównując obydwa Państwa należy stwierdzić, że kary w Polsce są bardziej dotkliwe finansowo, natomiast w Niemczech bardziej dokuczliwe.

 

1. Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi.

Ciekawostką jest fakt, że w Niemczech po raz pierwszy granice dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi (czyli „dopuszczalny promil“) wprowadzono dopiero 1953 roku. Granica ta wynosiła wtedy 1,5 Promila. Oznacza to, że kierowcy mogli w latach pięśdziesiątych bez żadnych konsekwencji prowadzić pojazdy, mając we krwi ponad 1 promil alkoholu. Dzisiaj ustawodawca niemiecki rozróżnia nie tylko granice dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi, ale również kary i sankcje uzależnia od tego, czy alkohol realnie wpłynął na jakość jazdy kierowcy (tzw. „niepewna jazda“ kierowcy, spowodowana alkoholem). W uproszczeniu, prawo niemieckie można w tej kwesti podsumować w następujący sposób:

  • do 0,3 Promila – z reguły nie ma sankcji od
  • 0,3 do 0,5 Promili – z reguły nie ma sankcji. Wyjątek: Niepewna jazda (np. jazda wężykiem, opóźnienie reakcji wynikające po spożyciu alkoholu, brawurowa jazda). Grozi wyższa kara finansowa i utrata prawa jazdy.
  • Od 0,5 Promili do 1.09 Promili – wykroczenie. Ustawa przewiduje mandat od 500€ do 1.500€, punkty karne oraz zakaz prowadzenia pojazdu od 1 miesiąca do 3 miesięcy. Wyjątek: Niepewna jazda (np. jazda wężykiem, opóźnienie reakcji wynikające po spożyciu alkoholu, brawurowa jazda). Grozi wyższa kara finansowa i utrata prawa jazdy – najczęściej spotykana kara.
  • Od 1,1 Promili – całkowita niezdolność do prowadzenia pojazdu. Grozi wysoka kara finansowa i utrata prawa jazdy.

Do tego dochodzą ewentualne punkty karne (Flensburg).

Jak pokazuje powyższa tabelka, nie tylko zawartość promili we krwi jest ważna, ale również to, jaki wpływ na prowadzenie pojazdu ma alkohol.

 

2. Praktyka adwokacka.

W praktyce adwokackiej, często można zaobserwować, że z reguły, zawsze gdy Klient ma powyżej 0,5 Promila policja w protokole wpisuje ,,niepewną jazdę’’. Obrona w takim wypadku jest bardzo trudna. Zeznania policjanta są zeznaniami świadka, a my jako osoby kierujące pojazdem pod wpływem alkoholu, mamy status oskarżonego. Pozycja wyjściowa jest zatum trudna. Dogłębna analiza akt sprawy jak również szczera rozmowa z adwokatem, dają szanse na uniknięcie kary lub jej znaczne zredukowanie.

 

3. Typowe kary:

Dożywotnie odebranie prawa jazdy. Jeśli chodzi o sankcje, to z reguły nie są to mandaty wydane przez policję, tylko kary zasądzone przez prokuratora. Najczęściej prokurator wysyła nakaz karny (Strafbefehl) i nakazuje zapłatę kary pieniężniej (Geldstrafe) oraz pozbawia oskarżonego prawa do jazdy, ustalając równocześnie okres, np. dziewięciu miesięcy, w którym oskarżony nie może wyrobić nowego prawa jazdy.

 

4. Dożywotnie odebranie prawa jazdy (Führerscheinentzug).

Dożywotnie odebranie prawa jazdy jest zdecydowanie najczęstrzą sankcją. Dożywotnie odebranie prawa jazdy nie jest jednoznaczne z zakazem prowadzenia pojazdu – co jest bardzo często mylone. Zakaz prowadzenia pojazdu (Fahrverbot) dotyczy tylko drobnych wykroczeń np. gdy mamy 0,4 lub 0,6 promila i nie stwarzamy zagrożenia. Zakaz trwa maksymalnie trzy miesiące, po tym okresie możemy odrazu prowadzić pojazd. Natomiast przy dożywotnim odebraniu prawa jazdy całkowicie i ostatecznie tracimy prawo do jazdy na terenie Niemiec. Nawet polskie prawo jazdy traci moc prawną w Niemczech. Okres dziewięciu czy dwunastu miesięcy, który jest równocześnie zasądzany, jest jedynie informacją dla urzędu komunikacyjnego, kiedy może wydać kolejne zezwolenie. Tak więc, gdy otrzymamy nakaz karny, a prowadziliśmy pojazd po spożyciu alkoholu, najprawdopodobniej straciliśmy prawo jazdy do końca życia. By uzyskać to prawo na nowo, trzeba złożyć wniosek o zezwolenie i dopiero po otrzymaniu pozytywnej, pisemnej decyzji administracyjnej, możemy znów prowadzić pojazdy w Niemczech. By z kolei taką decyzę otrzymać, trzeba pozytywnie zdać testy psychologiczne, które są z reguły wymagane (MPU – potocznie nazywane „Idiotentest“).

 

5. Podsumowanie:

Niestety w Niemczech a w szczególności w Monachium wyżej wymieniona tabela Promili w praktyce jest surowiej interpretowana niż to jest w ustawie. Z reguły Klienci, którzy mają powyżej 0,5 Promila nie dostają mandatu, tylko od razu karą grzywny zasądzoną przez prokuratora. Razem z karą grzywny najczęściej spotykaną sankcją jest dożywotnie pozbawienie prawa do jazdy. Dlatego najlepszą i najskuteczniejszą obroną jest zasada obowiązująca na całym świecie: Piłeś? Nie jedź! Maciej Pazur LL.M. – Rechtsanwalt (polskojęzyczny adwokat w Niemczech).

Maciej Pazur LL.M. jest adwokatem w Monachium. Prowadzi porady prawne w języku polskim oraz niemieckim w takich dziedzinach jak:

prawo karne

prawo pracy

prawo najmu

prawo cywilne (odzyskiwanie należności i odszkodowania)

 

Kanzlei Pazur

Rechtsanwalt Maciej Pazur LL.M.

Trappentreustr. 42

80339 München

Tel. 089/ 740 53 362

Fax: 089/ 999 36 249

www.kanzlei-pazur.de

Email: info@kanzlei-pazur.de